خبر فوری
More about this topic

داعش

More articles

داستان بوراک؛ چطور داعش یک نوجوان را در فرانسه شستشوی مغزی داد؟
نچیروان بارزانی به ترامپ: در کنار یکدیگر داعش را شکست دادیم