خبر فوری
More about this topic

لوفتهانزا

More articles

سرگردانی مسافران در پی اعتصاب خدمه پرواز شرکت لوفت هانزا