خبر فوری
More about this topic

??????? ?????

More articles

محبوبیت «مارتین شولتز» در نظرسنجی ها برای تصدی مقام صدراعظمی در آلمان
اخبار از بروکسل؛ دیوان عالی بریتانیا به سود پارلمان رای داد
اتحادیه اروپا در یک نگاه؛ رقابت بر سر ریاست پارلمان اروپا
اتحادیه اروپا در یک نگاه؛ تصویب قطعنامه علیه ترکیه در پارلمان اروپا
شولتز در لندن: بهترین معامله ممکن با اتحادیه اروپا عضویت در آن است
اتحادیه اروپا خواستار گفتگوهای دوجانبه برای بهبود روابط آنکارا-بروکسل شد