خبر فوری
More about this topic

قیمت نفت

موضوعات داغ روز

More about this topic

دلخوشی کوتاه بورس‌های اروپایی از رفع قرنطینه؛ شرکت‌های نفتی و هواپیمایی شاخص‌ها را به زیر کشیدند