خبر فوری
More about this topic

قیمت نفت

موضوعات داغ روز

More about this topic

 A trader at the Arab National Bank in Riyadh, Saudi Arabia
دلخوشی کوتاه بورس‌های اروپایی از رفع قرنطینه؛ شرکت‌های نفتی و هواپیمایی شاخص‌ها را به زیر کشیدند