خبر فوری
More about this topic

سیاست فلسطین

More articles

دیوان بین‌المللی دادگستری
تصاویری از حمله چرخبال های ارتش اسراییل به معترضان فلسطینی