خبر فوری
More about this topic

حملات پاریس

More articles

واکنش مقامات فرانسه به سخنان ضدمهاجرتی ترامپ درباره پاریس
سالروز حملات پاریس؛ بلندپایه ترین مقامات فرانسه در هر شش مکان حاضر شدند
هویت یکی از هماهنگ کنندگان حملات تروریستی پاریس و بروکسل شناسایی شد