خبر فوری
More about this topic

Partner: Global Japan 2017

More articles

ژاپن چگونه به رشد اقتصاد رواندا کمک می‌کند؟
بردن نور به نپال؛ مدرسه روستایی در هیمالیا بخشی از پروژه نیروگاه برق‌آبی کوچک ژاپن
ژاپن در جهان؛ معماران و طراحانی که سنت ژاپن را با فناوری مدرن ترکیب می‌کنند