خبر فوری
More about this topic

صلح

More about this topic

AP
چرا شهروندان افغانستان به آینده صلح با طالبان خوشبین نیستند؟
ترامپ پس از تماس تلفنی با یکی از رهبران طالبان: گفت‌وگوی بسیار خوبی بود