خبر فوری
More about this topic

همه پرسی

موضوعات داغ روز

More about this topic

برندگان همه پرسی بریتانیا: «اتحادیه اروپا در حال فروپاشی است»، «تغییرات مسلتزم زمان است»
برکسیت: سقوط شدید ارزش پوند و کاهش ارزش سهام در بازار بورس لندن
رئیس کل بانک انگلستان: برای حمایت از بازار پس از ترک اتحادیه اروپا آمادگی داریم