خبر فوری
More about this topic

ثروت

More articles

ثروت فردی ۸ نامزد مطرح انتخابات ۲۰۲۰ آمریکا چقدر است؟
گزارش آکسفام؛ «ثروت ۲ هزار نفر از مجموع دارایی ۶۰ درصد جمعیت جهان بیشتر است»
مایکل بلومبرگ، نامزد دموکرات انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در کنار بیل گیتس، بنیانگذار شرکت مایکروسافت