خبر فوری
More about this topic

علم

موضوعات داغ روز

More about this topic

نتایج اولیه واکسن کرونای مدرنا: همه افراد پادتن تولید کردند و عوارض جدی نداشتند
اختلاف نظر دانشمندان بر سر موثر بودن ماسک در مقابله با کووید-۱۹
یافتۀ جدید دانشمندان: نوازش کردن الگوهای مغزی را به هم نزدیک می‌کند
Michael Rosenberg
نتیجه یک تحقیق؛ تنها با گوش دادن ۱۳ دقیقه موسیقی حالتان را خوب کنید
 نتایج یک پژوهش: با خوردن صبحانه مفصل دو برابر بیشتر کالری بسوزانید