خبر فوری
More about this topic

برده‌داری

More articles

Background photo from AP
Houston Chronicle
 صادق‌خان: مجسمه‌ها و اسامی خیابان‌ها در لندن مورد بازنگری قرار می‌گیرند
Abolish the Kafala system. Stop trying to deporting illegal domestic workers," during a rally to mark International Domestic Workers Day, in Beirut, Lebanon, Sunday, June
پلیس نیجریه ۲۵۹ اسیر را از یک مرکز توانبخشی غیرقانونی نجات داد
تصویر از ویدیوی رویترز  City of Galveston/Galveston PD Digital
وضعیت برده‌داری مدرن در عصر جدید؛ ایران و افغانستان در قعر جدول
پرتره کریستف کلمب
Residents display placards Joanna Demafelis