خبر فوری
More about this topic

اسلواکی

موضوعات داغ روز

More about this topic

اخبار از بروکسل؛ انتقاد نخست وزیر اسلواکی از طرح تقسیم پناهجویان در اروپا
اوربان در دیدار رهبران ویزگارد: اتحادیه اروپا باید ارتش واحد ایجاد کند