خبر فوری
More about this topic

سوسیالیست-دموکرات

موضوعات داغ روز

More about this topic

 رهبران جدید احزاب سوسیال دموکرات و آلترناتیو برای آلمان انتخاب شدند
محبوبیت «مارتین شولتز» در نظرسنجی ها برای تصدی مقام صدراعظمی در آلمان