خبر فوری
More about this topic

فاصله اجتماعی

More articles

 Real Madrid & Barcelona
آغاز جستجوی مشتریان کلوپ‌های شبانه سئول؛ نگرانی دگرباشان جنسی از اتهام شیوع کرونا
غافلگیری برای روز جهانی مادر با رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی
کرونا یا وسوسه افزایش منفعت ۱۵۰ میلیارد یورویی؛ چرا اروپا مردم را به دوچرخه‌سواری ترغیب می‌کند؟
عدد آر چیست و در چه مرحله‌ای از آن می‌توان با ویروس کرونا خداحافظی کرد؟
کرونا چگونه سوگواری مردگان را تغییر داد؟ برای تسلای بازماندگان چه می‌توان کرد؟
رمضان و فاصله‌گذاری اجتماعی کرونا؛ از توصیه‌های سازمان جهانی بهداشت تا مجلس مداحی «ماشینی»
السالوادور؛ تنبیه زندانیان بدون رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی
آیا فاصله‌گذاری اجتماعی کرونایی باید تا سال ۲۰۲۲ رعایت شود؟
نگرانی از افشای اطلاعات؛ فرانسه نسخه دیجیتالی گواهی «خروج اضطراری از خانه» را ارائه کرد