خبر فوری
More about this topic

جامعه

More articles

تاثیر والدین سختگیر بر نوجوانان
اولگ سوکولوف، تاریخدان روس
افراد موفق در تعطیلات آخر هفته چه کارهایی را انجام می‌دهند؟
دیوان‌عالی آمریکا با بازنگری در قانون منع برهنگی بالاتنه زنان مخالفت کرد
چرا ۴۰ درصد ویتنامی‌ها یک نام‌خانوادگی دارند؟
خشونت خانگی علیه مردان و عزم آلمان برای شکستن کلیشه‌های اجتماعی و ذهنی