خبر فوری
More about this topic

سوئیس

More articles

انجام اولین معامله در سازوکار مالی سوئیس؛ ۱۸۰هزار بسته دارو به تهران رسید
وقتی ویم‌ وندرس در ستایش نقاشی‌های ادوارد هاپر فیلم می‌سازد
رمزگشایی از نامه‌نگاری‌ آمریکا و ایران؛ محتوای پیام ایالات متحده چه بود؟
ایران کاردار سوئیس را در ارتباط با «اظهارات جنگ طلبانه مقامات آمریکا» به وزارت خارجه احضار کرد
تصویر از ای‌اف‌پی