خبر فوری
More about this topic

واکسن

More articles

واکسن احتمالی کرونا
نتایج امیدوار کننده «مدرنا»؛ واکسن کرونا روی ۸ نفر ایمن کننده بود
نقش آزمایش خون در تشخیص خطر پیشرفت بیماری کاوازاکی در کودکان
 سانوفی توپ را به زمین اروپا انداخت: حمایت کنید تا واکسن کرونا در آمریکا زودتر توزیع نشود
سازمان جهانی بهداشت: راهبرد ایجاد ایمنی گله‌ای مقابل کرونا بدون واکسن خطرناک است
«وینتر» لامای ۴ ساله‌ای که محققان بلژیکی و آمریکایی روی آن برای درمان کووید ۱۹ تحقیق می‌کنند.
آیا واکسن کرونا در دسترس همگان قرار می‌گیرد یا فقط افراد خاص؟
مجسمه تزریق واکسن به یک کودک در مقابل مقر سازمان بهداشت جهانی
Virus Outbreak Vaccine Study