ویدیوها

euronews_icons_loading
جشن یک سالگی ملغا شدن زندان همجنس گرایان در اوگاندا

جشن یک سالگی ملغا شدن زندان همجنس گرایان در اوگاندا

فعالان اوگاندایی یک سال پس از آنکه دولت این کشور قانون زندانی کردن همجنس خواهان را ملغا کرد، یک جشن راهپیمایی را در خیابان برگزار می کنند.