ویدیوها

euronews_icons_loading
آیلان با برادرش آرمید

آیلان با برادرش آرمید

پیکر دو برابر خردسال سوری که به همراه مادرشان و در راه رسیدن به یونان و اروپا جان باختند و غرق شدند در شهر کوبانی سوریه به خاک سپرده شدند. عکسی از پیکر بیجان آیلان سه ساله که امواج به ساحلی در ترکیه رانده بود، دنیا را متاثر کرد…
از کوبانی گریختند و در کوبانی آرام گرفتند!