ویدیوها

euronews_icons_loading
ریز ماهواره ژاپنی برای یافتن عناصر حیاتی

ریز ماهواره ژاپنی برای یافتن عناصر حیاتی

ضانورد ژاپنی یک ریزماهواره را از ایستگاه فضایی بین المللی به فضا پرتاب کرد.

این اقدام روز پنجشنبه توسط کیمیا یویی انجام شد. ماهواره حدود سی سانتیمتر است و توسط گروه دانشگاهی بنیاد فناوری شیبا در ژاپن ساخته شده است. هدف از پرتاب این ریزماهواره آزمایش گرد و غبار موجود در فضا و یافتن ردی از حیاتی است.