ویدیوها

euronews_icons_loading
شکار یک ماهی مرکب غول پیکر در آبهای ژاپن

شکار یک ماهی مرکب غول پیکر در آبهای ژاپن

ماهیگیران ژاپنی از شکار یک نمونه غول پیکر ماهی مرکب در آبهای تویاما در شمال غربی توکیو خبر دادند. به گفته آنها اندازه این ماهی مرکب ۳.۷ متر و نسبتا جوان است.