ویدیوها

euronews_icons_loading
تمرین نظامی نیروهای امنیتی عربستان در آستانه مناسک حج