ویدیوها

euronews_icons_loading
جشنواره فصلی اسکیت روی یخ در میدان سرخ مسکو

جشنواره فصلی اسکیت روی یخ در میدان سرخ مسکو

میدان سرخ مسکو برای چهاردمین سال متوالی شاهد برگزاری جشنوارهٔ فصلی اسکیت روی یخ بود. شماری از شخصیتهای سرشناس روسیه و ورزشکار به‌نام این رشتهٔ ورزشی نیز در این مراسم حضور داشتند.

مراسم امسال با هنرنمایی تاتیانا ناوکا، قهرمان پیشین المپیک و آلینا زاگیتووا قهرمان جهان در رشتهٔ اسکیت روی یخ آغاز شد.