ویدیوها

تلاش آتش نشانان فرانسوی برای مهار حریق جنگلی در جزیره کرس