ویدیوها

euronews_icons_loading
استفاده از رُبات در بخش مبتلایان به ویروس کرونا در بیمارستان پکن