ویدیوها

euronews_icons_loading
تصاویر صف‌های طولانی بنزین در لبنان و مردم خشمگین از ادامه این وضعیت