ویدیوها

euronews_icons_loading
«صلح سبز» به واکنش شرکت‌های بزرگ کره جنوبی به تغییرات اقلیمی نمره مردودی داد