ویدیوها

euronews_icons_loading
تخریب دانشکده دامپزشکی خارکیف در پی حمله  موشکی روسیه

تصاویری از تخریب دانشکده دامپزشکی خارکیف در پی حمله موشکی روسیه

در پی حمله نیروهای روسیه به ساختمان آکادمی دامپزشکی باغ وحش دولتی شهر خارکیف این مرکز آموزشی‌تحقیقاتی تخریب شد.

به گفته مقامات محلی، اواخریکشنبه شب یک موشک بالستیک به محوطه این آکادمی اصابت کرد که باعث تخریب این مرکز شد.

بر اثر برخورد این موشک یک حفره به عمق ۲.۵ متر در محوطه این دانشکده ایجاد شد. شاهدان عینی می گویند که صدای شش انفجار قوی در طول یکشنبه شب در خارکیف و حومه آن شنیده شد.

نیروهای امنیتی اوکراینی اعزام شده به این منطقه تأیید کردند که روس‌ها در این حمله از موشک اسکندر استفاده کرده اند.