خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

تخلیه کود حیوانی در برابر پارلمان فرانسه

تخلیه کود حیوانی در برابر پارلمان فرانسه
اندازه متن Aa Aa

معترضان فرانسوی این بار در اعتراض به دولت فرانسوا اولاند، رئیس جمهوری این کشور در برابر پارلمان چند تن کود حیوانی تخلیه کردند. شعار معترضان به افزایش مالیات بر ارزش افزوده «زنده باد جمهوری ششم» بود. در حال حاضر فرانسه در جمهوری پنجم که در سال 1958 بنیان گذاشته شد به سر می برد. نخستین رئیس جمهوری این دوره از قانون اساسی فرانسه شارل دو گل بوده است.