محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

ورود دهها مهاجر غیرقانونی دیگر به جزیره لامپدوزای ایتالیا

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
ورود دهها مهاجر غیرقانونی دیگر به جزیره لامپدوزای ایتالیا

خبر کوتاه

چهل و سه مهاجر غیرقانونی دیگر که از لیبی آمده بودند وارد جزیره لامپدوزای ایتالیا شدند.

روز جمعه نیز حدود ششصد مهاجر دیگر که آنها نیز از لیبی آمده و غالبا از کشورهای مرکز آفریقا هستند، وارد ایتالیا شده بودند.