خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

تحویل پیتزا به پاپ فرانچسکو به سبکی متفاوت

نظرها
تحویل پیتزا به پاپ فرانچسکو به سبکی متفاوت
اندازه متن Aa Aa

خبر کوتاه

اظهار تاسف اخیر پاپ فرانچسکو از این که نمی تواند مثل گذشته بیرون برود و پیتزا تهیه کند، دل رئیس پیتزا فروشی دون ارنستو در ناپل را به رحم آورد و پیتزایی را به محضر پاپ فرستاد تا لذت خوردن آن را از یاد نبرد.