خبر فوری
More about this topic

پاپ فرانسیس

More articles

انتقاد و هشدار پاپ فرانسیس نسبت به کاهش نرخ زاد و ولد در اروپا
 توصیه پاپ به آرایشگران: از رواج شایعات در طول کار بپرهیزید