خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

پیامدهای زیست محیطی و بهداشتیِ دفن غیرقانونی زباله های خطرناک

نظرها
پیامدهای زیست محیطی و بهداشتیِ دفن غیرقانونی زباله های خطرناک
اندازه متن Aa Aa

دفنِ غیرقانونی زباله ها هر سال سود بسیاری را عایدِ مجرمان می کند. در بخشهایی از اروپا، دفنِ زباله های خطرناک یکی از عاملِ افزایشِ سرطان و آسیبهای هنگام تولد شمرده شده است.

در این باره که چه اقداماتی از سوی اتحادیه اروپا برای حفظ سلامت افراد و محیط صورت گرفته است، برنامه خط مقدم این هفته با گزارشی از جنوب ایتالیا و به همراه سه مهمان( لِف گورتس از یوروجاست (Eurojust) آژانس پیگردِ قانونی اتحادیه اروپا، شِرلین چین از انجمن حفاظت محیط زیست و مونیکا فراسولینی، رئیس حزب سبز اروپا) به این موضوع می پردازد.