محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

بازگشایی فرودگاه بالی اندونزی

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
euronews_icons_loading
بازگشایی فرودگاه بالی اندونزی

خبر کوتاه

فرودگاه بالی اندونزی بازگشایی شد. این فرودگاه پس از انتشار خاکسترهای کوه آتشفشان رینجانی و مسدود شدن باندهای پرواز، برای مدت دو روز بسته شده بود و با این کار، بیش از یکصد پرواز این فرودگاه که نیمی از آنها بین المللی بودند، لغو شدند.