خبر فوری
More about this topic

اندونزی

More articles

انتخابات ریاست جمهوری اندونزی؛ جوکو ویدودو پیشتاز شمارش اولیۀ آراء
 هشدار مقامات اندونزی: از سواحل مشرف به قله آتشفشانی دوری کنید