خبر فوری
More about this topic

اندونزی

More articles

انتخابات ریاست جمهوری اندونزی؛ جوکو ویدودو پیشتاز شمارش اولیۀ آراء