euronews_icons_loading
عنوان دختر شایسته سال برای دوشیزه ای از اسپانیا

میریا لالاگونا رویو دختری از اسپانیا روز شنبه برنده رقابت های دختر شایسته سال ۲۰۱۵ جهان شد و تاج زیبایی را از رولن استروس ملکه قبلی دریافت کرد.

مطالب بیشتر از بدون شرح