محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

افزایش روزهای تعطیلات عمومی در پرتغال

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
افزایش روزهای تعطیلات عمومی در پرتغال

خبر کوتاه

طرح دولت سوسیالیست پرتغال برای افزایش ۴ روز تعطیلات عمومی این کشور به تصویب پارلمان رسید.
دولت پیشین این کشور حدود دو سال قبل این چهار روز تعطیلات را به عنوان بخشی از طرح ریاضتی خود لغو کرده بود.

طرح بازگرداندن روزهای تعطیلی با اکثریت آرای پارلمان به تصویب رسید و به این ترتیب تعطیلات عمومی در پرتغال به ۱۳ روز در سال رسید.