خبر فوری
More about this topic

اقتصاد پرتغال

More articles

کمیسیون اروپا در مورد کسری بودجه پرتغال، اسپانیا و ایتالیا با نرمش برخورد می کند