خبر فوری
euronews_icons_loading
بالنهای تبلیغات سیاسی

کنشگران آمریکا و کره جنوبی، روز شنبه جزوه های تبلیغاتی را با بالن های گازی به کره شمالی فرستادند. این جزوه ها حاوی تبلیغاتی علیه برنامه تسلیحات هسته ای کره شمالی و انتقاد از رژیم این کشور بود.

مطالب بیشتر از بدون شرح