خبر فوری

2016-06-29

وزیر اول اسکاتلند: مسیر آسانی برای بقا در اتحادیه اروپا در پیش نداریم