خبر فوری

2016-07-18

قانون حمل سلاح در اوهایو و قوانین امنیتی اسکیزوفرنی در گردهمایی جمهوریخواهان
اظهار نظر فدریکا موگرینی و جان کری درباره کودتای نافرجام ترکیه