خبر فوری

2016-08-19

مجسمه های «لخت و بی قواره» دونالد ترامپ در خیابان ها