euronews_icons_loading
افتتاح طولانی ترین پل شیشه ای جهان

طولانی ترین و مرتفع ترین پل شیشه ای جهان روز شنبه در یک پارک ملی در استان هونان چین افتتاح شد. این پل که بین دو صخره ساخته شده است، شش متر عرض و ۴۳۰ متر طول دارد. این پل از بالا شبیه یک پروانه غول پیکر سفید رنگ است.

مطالب بیشتر از بدون شرح