2016-08-24

اهمیت استراتژیک عملیات آزاد سازی «جرابلس» از دست داعش برای ترکیه چیست؟
جو بایدن در آنکارا: آمریکا هیچ اطلاع قبلی از وقوع کودتا در ترکیه نداشت