خبر فوری
euronews_icons_loading
پلیس یونان با گاز اشک آور و گاز فلفل به مقابله با بازنشستگان معترض رفت

تظاهرات روز دوشنبه بازنشستگان در آتن در اعتراض به تصمیم دولت برای کاهش حقوق بازنشستگی با مداخله پلیس به خشونت گرایید؛ پس از آنکه گروهی از معترضان یک خودروی پلیس را که خیابان منتهی به کاخ نخست وزیری را مسدود کرده بود واژگون کردند.

پلیس برای مقابله با معترضان از گاز اشک آور و گاز فلفل استفاده کرد. این در حالی است که بر اساس حکم دولت یونان استفاده از گاز اشک آور در تظاهرات علیه کارگران و بازنشستگان ممنوع است.

مطالب بیشتر از بدون شرح