euronews_icons_loading
مسابقات دوچرخه کوهستان ردبول در آمریکا

مسابقات دوچرخه سواری کوهستان در آمریکا برگزار شد. در این رقابت ها برندون سمونوک ۸۴.۳۳ امتیاز به دست آورد و بر سکوی قهرمانی ایستاد. ورزشکارانی از فرانسه و آمریکا نیز به ترتیب دوم و سوم شدند.

مطالب بیشتر از بدون شرح