2016-10-31

حضور پاپ فرانچسکو در سوئد به مناسبت آغاز جشن های اصلاحات لوتری
مارک کارنی، رییس بانک مرکزی بریتانیا تا سال ۲۰۱۹ در پست خود می ماند
تاثیر گزارش اف بی آی درباره پرونده ایمیلهای هیلاری کلینتون بر افکار عمومی آمریکا