خبر فوری
euronews_icons_loading
گلف بازان اروپا و چالش مد

گلف بازان تور اروپا در حاشیه رقابت های گلف دوبی کمی از وقت خود را هم وقت مد کردند و هنر و توانایی خود در عرصه مد را محک زدند.

مطالب بیشتر از بدون شرح