euronews_icons_loading
تجمع صلح جامعه مسیحیان پاکستان سوار بر کامیون

صدها نفر از اعضای جامعه مسیحیان پاکستان روز چهارشنبه در مرکز شهر کراچی راهپیمایی صلح برگزار کردند. شرکت کنندگان که لباس بابانوئل به تن کرده بودند سوار بر یک کامیون بزرگ و با پخش موسیقی و رقص برای صلح و رفاه در پاکستان دعا کردند.

مطالب بیشتر از بدون شرح